Øyvind Malum
Grafisk designer
Bor i Levanger

Tlf. 413 59 372
oemalum@gmail.com

Instagram: hovedkonto
Instagram: illustrasjoner
Facebook
LinkedIn